1

  Lhůty provádění revizí

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2

Skupina el. spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize
A
Spotřebiče poskytované formou pronájmu
Vždy před jejich vydáním uživateli
B
Spotřebiče používané ve venkovním prostoru
Před použitím Třídy I
Třídy II a III
1x za 3 měsíce
1x za 6 měsíců
Před použitím 1x za 6 měsíců
C
Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Před použitím Třídy I
Třídy II a III
1x za 6 měsíců
1x za 12 měsíců
Před použitím 1x za 24 měsíců
D
Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.)
Před použitím Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců Před použitím 1x za 24 měsíců
E
Spotřebiče používané při administ. činnosti
Před použitím Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců Před použitím 1x za 24 měsíců

Lhůty pravidelných revizí ručního nářadí dle normy ČSN 33 1600

Skupina Třída ochrany spotřebiče Četnost revizí
A
S nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)
I
II,III
6 měsíců
12 měsíců
B
S nářadím se pracuje často krátkodobě od 100 do 250 pracovních hodin za rok)
I
II,III
3 měsíců
6 měsíců
C
S nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pracovních hodin za rok)
I
II,III
2 měsíců
3 měsíců